MUDr. Erika Komárová, praktický lekár pre deti a dorast